Werkwijze

Platform INC is een netwerk van maatschappelijke stakeholders rond anti-zwart racisme, anti-moslim racisme, antisemitisme, gender, LHBTIQ+ en beperking/handicap die co-creëren met beleidsmatige stakeholders uit de 5 werkterreinen van OCW.

INC-route gevraagd advies vanuit OCW | 7 stappen

 1. 1Adviesvraag wordt verstuurdPDR heeft meegedacht met de vraagsteller vanuit OCW over de formulering van de vraag.

  De vraag is in concept voorgelegd aan werkgroep beleid.

  De adviesvraag wordt vervolgens naar de INC-mailbox verstuurd.

 2. 2Advies komt binnenAdviesvraag komt binnen bij INC.

  INC bereidt een co- creatieve bijeenkomst met het netwerk anti- zwart racisme voor om de adviesvraag te behandelen.

 3. 3Adviesvraag wordt behandeldHet netwerk anti-zwart racisme geeft een advies tijdens de co- creatieve bijeenkomst.

  INC bereid op basis van de adviesaanvraag en het advies een co- creatieve bijeenkomst met de D&R adviesgroep voor.

 4. 4Advies wordt aangevuldHet advies vanuit het netwerk anti-zwart racisme wordt aangevuld door de D&R adviesgroep tijdens een co-creatieve bijeenkomst.

  INC vat beide adviezen samen en stuurt het in zijn geheel naar zowel het netwerk anti-zwart racisme als naar de D&R adviesgroep.

 5. 5Advies wordt getoetst en verstuurdHet netwerk anti-zwart racisme en de D&R adviesgroep toetsen of het totaal advies klopt en vullen indien nodig aan.

  INC. stuurt vervolgens het advies naar de mailbox van PDR.

 6. 6Advies ontvangen en behandeldPDR ontvangt het advies en stelt indien nodig verhelderende vragen aan INC.

  Vervolgens stuurt PDR het advies door naar de werkgroep beleid en de adviesaanvrager bij OCW.

 7. 7Terugkoppeling adviesTot slot komt er een terugkoppeling naar INC over wat er met het advies is gedaan.

  INC stelt het netwerk anti-zwart racisme en de D&R adviesgroep hiervan op de hoogte.

 

INC-route ongevraagd advies | 5 stappen

 1. 1Ongevraagd advies wordt voorbereidHet netwerk anti-zwart racisme en de D&R adviesgroep hebben beide de mogelijkheid om tot ongevraagde adviezen te komen.

  N.B. Adviezen kunnen uitsluitingsgrond specifiek zijn. Desalniettemin leggen beide gremia hun advies aan elkaar voor om ruimte te bieden voor een intersectionele bril.

 2. 2Ongevraagd advies komt binnen bij INCHet ongevraagde advies komt binnen bij INC.

  INC gaat na of het advies namens het gehele netwerk anti- zwart racisme en de D&R adviesgroep is.

 3. 3Advies wordt getoetst en verstuurdINC stuurt het ongevraagde advies toe aan PDR met de vermelding voor wie het ongevraagde advies bestemd is.
 4. 4Advies ontvangen en behandeldPDR ontvangt het advies en stelt indien nodig verhelderende vragen aan INC.

  Vervolgens stuurt PDR het advies door naar de werkgroep beleid en/of de desbetreffende formele stakeholder.

 5. 5Terugkoppeling adviesTot slot komt er een terugkoppeling naar INC over wat er met het advies is gedaan.

  INC stelt het netwerk anti-zwart racisme en de D&R adviesgroep hiervan op de hoogte.

Over INC Platform

Het programma tegen Discriminatie en Racisme, onderdeel van ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (PDR/OCW) start in het najaar van 2023 met een Intersectioneel Netwerk Co-Creatie (INC). INC is erop gericht om adviezen op te halen bij experts uit gemarginaliseerde gemeenschappen om discriminatie en racisme tegen te gaan in het onderwijs, de wetenschap, de media en de kunst & cultuursector.

Lees Meer
Deze website maakt gebruik van cookies

We gebruiken cookies om content en advertenties te personaliseren, om functies voor social media te bieden en om ons websiteverkeer te analyseren. Wij verzamelen gegevens conform onze privacyverklaring.

close